Amenábar

Acordes:
E7/9+: x7678x
Am7/9: x05500
Dm7/9: x5355x
Cmaj7: x35453
Dm7: x57565
Em7: x79787
Am7: 575555
F: 133211
Gm7: 353333
F#aug: xx433x
G#aug: xx655x
Em7/9: x7577x
Fmaj7: xx3210
Cm7: x35343
C#7: x46464
Fm: 131111
Intro: E7/9+

Parte 1:
Am7/9 - Dm7/9 - Am7/9
Dm7 - Cmaj7 - Dm7 - E7/9+

Am7/9 - Dm7/9 - Am7/9
Dm7 - Cmaj7 - Dm7 - E7/9+

Parte 2:
Dm7 - Em7 (Am7)
Dm7 - Em7 (Am7)
Dm7 - Cm7 (Am7)
Dm7 - Em7 (Am7)
Dm7 - Cm7 (Am7)
Dm7 - Em7 - F - Gm7 - Gm7

Repite Parte 1 y Parte 2

Parte 3:
F#aug - G#aug - Em7/9
Fmaj7 - Cm7 - C#7 - Gm7
Fm - Gm (x3)
Am7 - Dm7 - Em7 (x2) F - E7/9+

Repite Parte 1 y Parte 2

Comentarios / Aportes